Virksomhedsudvikling

Skal din virksomhed udvikles inden et salg?

Målet med virksomhedsudvikling kan også være at udvikle en strategi- og forretningsplan, der viser vejen til en endnu bedre virksomhed og til bedre resultater.
En SWOT-analyse kan kortlægge styrker, svagheder, trusler og muligheder.

 

 

På basis af SWOT-analysen fremkommer typisk en række ting, der skal forbedres, trusler, der skal elimineres og muligheder, der skal forfølges.

 

Forløbet giver jer bl.a.:

 • Effektiviseringer, opgraderinger samt forbedringer af fx kundeservice, kvalitet m.v.
 • Bedre markedsførings– og afsætningsmuligheder
 • Veje til bedre indtjening
 • Forbedrede arbejdsgange
 • Kundeloyalitetsprogram
 • Effektivisering via bl.a. IT-systemer
 • Opgradering af medarbejderne
 • Bedre produktudvikling

Samlet betyder det mere tilfredse og trofaste kunder og ikke mindst en bedre indtjening.
Se også Salgsmodning

Finansiering og kapitalsøgning

Køberprofiler:

Industrielle købere. Ofte virksomheder, der kan opnå synergier og som branchemæssigt ligger tæt på virksomheden, de ønsker at købe. Disse virksomheder har typisk gode muligheder for at få et virksomhedskøb finansieret. Ligesom de ofte er klar til at give en god pris for virksomheden.

Private købere, som ønsker at blive selvstændig. Der er følgende modeller:

 • MBI (en udefra, der køber sig ind i en virksomhed).
 • MBO (en ansat, der ønsker at købe ejeren ud).

Den private køber kan have sværere ved at få finansieret et virksomhedskøb (her ses dog fremgang siden 2016). Der findes forskellige modeller til løsning af finansieringen (bl.a. også A- B-aktiemodellen). Vær opmærksom på at få en god revisor med, så man finder den bedste løsning.

Finansielle købere.Investorer og kapitalfonde. Her er der ofte hovedfokus på udviklings- og indtjeningspotentialet. Investorerne har ofte også den nødvendige kapital til rådighed.

 

Finansiering og kapitalsøgning:

 1. Bankerne er i dag stadig lidt tilbageholdende når det gælder udlån til virksomhedskøb. Men nævn også Vækstfonden for din bank, når du vil tale finansiering af et virksomhedskøb.
 2. Vækstfonden tilbyder en række låne- og finansieringsløsninger til vækst: Vækstlån på min. 1,0 mio. kr. Vækstkaution, med kaution for op til 2,0 mio. kr. Finansieringsinstituttet får herved sikret op til 75% af sit udlån til fx et virksomhedskøb. Se mere på www.vf.dk
 3. Investorer Der er pengestærke investorer, der ønsker at købe sig ind i danske virksomheder. På bl.a. www.match-online.dk søger en række investorer projekter, som de kan gå ind i med penge. På www.dvca.dk/business-angels/ findes også mange businiess-angels, som også søger projekter at investere i. Eller på f.eks. www.investorgate.dk. Også muligt af få kapital til virksomhedskøb via www.flexfunding.dk
 4. Sælgerfinansiering. Det er blevet mere og mere almindeligt, at virksomhedssælger deltager i finansieringen og hermed udskyder dele af betalingen til senere.
 5. Kapitalfonde. Der findes flere kapitalfonde, der ønsker at investere i mindre virksomheder.   
 6. Leasing. En udvej ved afslag på finansiering. Der er eksempler på, at en virksomhedssælger leaser aktiver og aktiviteter i sin virksomhed ud til en ”køber” /leasingtager. Dette er en mulighed, når der er en kompetent køber, der ikke kan fremskaffe den nødvendige kapital, og der hvor alternativet til leasingmodellen for sælger/leasinggiver er et meget utilfredsstillende salg eller en kontrolleret lukning af virksomheden.

Dette er nogle af mulighederne. Hør mere om finansiering og kapitalsøgning hos partnerne i Dansk Firma Børs.

Hvad er min virksomhed værd?

Værdiansættelsen af en virksomhed er fremfor alt baseret på det overskud, som en ny ejer kan forvente at tage ud af virksomheden fremover. Men flere andre faktorer har betydning for, hvor meget din virksomhed er værd.

 

I vores værdiansættelse af virksomhed indgår:

 • Jeres resultater (seneste fx 4-5 års interne regnskaber)
 • Produkters/serviceydelsers forventede muligheder fremover
 • Øvrig udviklingspotentiale og evt. uudnyttede kompetencer
 • Konkurrencesituationen nu og fremover
 • Den aktuelle økonomiske situation på markedet/i samfundet
 • Brancheforhold som kan få indflydelse på fremtiden
 • Virksomhedens ’know how’ - konkurrencefordele
 • Værdien af jeres driftsmidler og aktiver
 • Kundernes trofasthed og enkeltkunders andel af omsætningen
 • Virksomhedens struktur, ledelse, medarbejdere, konkurrenter m.v.
 • Oplysninger om lønninger, lokaleomkostninger, pensioner m.v. (højere/lavere end normalt)
 • Købers opnåelse af evt. synergier

Vi anbefaler, at en prisvurdering alene baseret på virksomhedens regnskaber, aldrig må stå alene. Den såkaldte DCF-metode (Discounted Cash Flow) kan være et vigtigt prisvurderingsredskab, men bør ikke stå alene i værdiansættelsen af en virksomhed. I vurderingen af en udbudspris indgår flere metoder, faktorer og overvejelser.   

 

Personligt møde

En værdiansættelse af din virksomhed tager altid udgangspunkt i et gratis personligt møde, hvor vi sammen gennemgår de relevante forhold i din virksomhed. Hertil får ejerskifterådgiveren fra Dansk Firma Børs et personligt indtryk af virksomheden, dens kultur og situation.

Få din virksomhed vurderet af erfarne rådgivere fra Dansk Firma Børs. Prisvurderingshonorar fra kr. 6.000 ekskl. moms.

 

Køb af virksomhed

Et succesfuldt virksomhedskøb kræver viden, kompetence og planlægning.

Med købsrådgivning fra Dansk Firma Børs får I bl.a.:

 • Salgsemner, der matcher jeres ønsker for et virksomhedskøb
 • Præcisering af mål med købet
 • Grundig profil af virksomheden, du ønsker at købe
 • Vurderingsanalyse
 • Tilstandsrapport
 • Sparring omkring synergieffekter og (vækst)potentiale
 • Afklaring af eventuelle risici ved købet (og afsæt for strategisk handlingsplan)
 • Samkøringsplan ved køb eller fusion
 • Konkurrenceklausul for sælger
 • Købertjekliste mv.

 

Målrettet virksomhedssøgning

Ønsker I at købe en virksomhed, hjælper Dansk Firma Børs jer med at finde salgsemner, der matcher jeres ønsker.

Se også Salgsemner og bliv oprettet i vort køberkartotek. >Udfyld køberprofil skema (Word)!

Se også Dansk Firma Børs ”målrettet virksomhedssøgning”

 

Investorer søges:
Vi har flere køberprofiler, som søger en investor/medejer til et projekt. Det drejer sig bl.a. om profiler i direktør- og chefstillinger - i store og større danske virksomheder. 

De har kompetencer og ’know how’, der er afgørende for at kunne føre en overtaget virksomhed videre til næste niveau. Men de mangler en investor. Kontakt Dansk Firma Børs, hvis du vil høre mere om projekter og køberprofiler.

 

Er min virksomhed salgsmoden?

Med en salgsmodning gør du din virksomhed mere attraktiv for potentielle købere og investorer samtidig med, at du sikrer dig en bedre pris for virksomheden.

Salgsmodningen medfører også, at sælger er meget velforberedt og derved vinder kostbar tid, når salgsprocessen sættes i gang og kører.

Endelig giver salgsmodningen en øget sikkerhed for familien i en ejerledet virksomhed. Skulle ejeren blive ramt af sygdom, kan slagsprocessen hurtigt igangsættes, og den salgsmodnede virksomhed står stadig attraktiv for en køber.

 

Salgsmodning:

 • Gør din virksomheden mere attraktiv - overfor flere køberemner
 • Sikrer dig en bedre pris for virksomheden
 • Sikrer, at du undgår unødig beskatning ved salget (herunder selskabsstruktur/holdingselskab mv.)
 • Slanker virksomheden ved f.eks. at udtage bygninger og kapital fra driftsselskabet
 • Noterer struktur, arbejdsgange, procedurer og lignende
 • Minimerer behovet for, at du skal stille garantier ved salget
 • Søger at skabe endnu bedre økonomiske forhold – bedre overskud
 • Finder og fjerner forhold, som senere kan vanskeliggøre et salg
 • Sikrer, at de økonomiske resultater er retvisende og veldokumenterede
 • Sikrer, at du holder fast i dine kunderne og skaffer nye kunder
 • Får styr på kunde- og leverandøraftaler
 • Sikrer medarbejderafhængighed (ledere/nøglemedarbejdere)
 • Sparer tid og omkostninger, når salget igangsættes
 • Afklarer en tidsplan for, hvornår du skal sælge og til hvem
 • Skaber overblik over mulige købere

Hav en Exitplan klar

Salgsmodningen giver en form for en forretnings- og udviklingsplan med bl.a. budgetestimat for kommende år, og vigtige arbejdsgange m.v. nedskrives.

Vi anbefaler enhver ejerledet virksomhed at have en "Exitplan" klar. 

 

Overvej skatteforhold i god tid før et salg

Det er vigtigt, at skatteforhold overvejes i god tid før et påtænkt salg. Er virksomheden i privatregi, bør man overveje fordele og ulemper ved selskabsformen (ApS eller A/S). Vil man undgå beskatning ved salget, skal der tre år før salget være oprettet et holdingselskab.

Få et uforbindende møde med en af partnerne i Dansk Firma Børs om salgsmodningen af din virksomhed.

Hent gratis guiden: "Det forberedte ejerskifte"

Send mig -Sådan øger jeg salgsprisen på min virksomhed.

Målrettet virksomhedssøgning

Ved målrettet virksomhedssøgning via Dansk Firma Børs, opretter vi en køberprofil og finder målrettet og helt anonymt virksomheder, der passer til dine ønsker.
Disse virksomheder kontaktes diskret. Resulterer typisk i 2-3 mulige emner, der ønsker en yderligere dialog med dig som køber.

Vi opretter også din aktuelle køberprofil på here at www.danskfirmabors.dk.

Med Målrettet Virksomhedsøgning får du blandt andet:

 • Profil beskrivelse af den virksomheds type du ønsker at købe.
 • Vi opretter din køberprofil på www.danskfirmabors.dk 
 • Vi laver sammen en liste over potentielle virksomheder, du kunne ønske at købe.
 • Vi gennemgår listen over mulige salgsemner
 • Også mulighed for søgning via www.matchonline.dk m.fl.
 • Vi kontakter diskret de udvalgte virksomheder og finder interesserede emner.
 • Møde med interesserede salgsemner
 • Vi kontakter dig direkte, når vi får nye salgsemner, der matcher dine ønsker

Hør nærmere hos en af seniorpartnerne i Dansk Firma Børs.

Køberkartotek

Salg af virksomhed - ejerskifte


Overvejer at sælge din virksomhed

Overvejer du at sælge din virksomhed, så er der flere spørgsmål, der bør besvares: Hvem vil købe min virksomhed? Hvad kan jeg få for min virksomhed? Hvem kan hjælpe mig med salget?

Tag et uforpligtende møde med Dansk Firma Børs. Vi kan hjælpe dig med at sælge din virksomhed.

For en virksomhedssælger er det vigtigt: At får en god pris for virksomheden. At du får et godt salgsforløb. At sælge til den rette køber. At bevare fuld fortrolighed under hele forløbet.

 

Hvad koster det at sætte en virksomhed til salg?
Hos Dansk Firma Børs tilbyder vi fleksible salgsomkostninger, der ligger noget lavere end de generelle priser på markedet.

 • Succeshonorarer på 4 % (Maksimum kan aftales)
 • Ingen faste annonceomkostninger (ofte salg uden annoncering)
 • Lave prospekt- og prisvurderingshonorarer

 

Salgsrådgivning omfatter bl.a.

 • At gøre virksomheden salgsklar (se salgsmodning)
 • Vurdering af salgbarhed og udbudspris
 • Udarbejdelse og opstilling af køberprofil
 • Grundigt og retvisende prospekt over virksomheden
 • NDA/Fortrolighedsaftaler med interesserede købere
 • Research efter køberprofiler via Dansk Firma Børs køberkartotek m.m.
 • Vurdering af interesserede køberprofiler (bl.a. finansiering m.v.)
 • Virksomhedsfremvisning og assistance ved forhandling
 • Hensigtserklæring og salgsafslutning

 

Værdiansættelse af virksomhed.
Se under Værdiansættelse af virksomhed.

 

Forbered et ejerskifte i god tid
Der er mange fordele ved at planlægge et ejerskifte/generationsskifte i god tid, så virksomheden er helt klar til salg. Specielt alle ejerledede virksomheder bør have en Exit Plan.
Se Salgsmodning af virksomhed

Hent gratis guiden: "Sådan øger jeg salgsprisen på min virksomhed"

Dette webside bruger cookies. Ved at fortsætte med browsing accepterer du brugen. For yderligere information

Dansk Firma Børs er GCM Advice, Fisker & Partners samt Newstep har partnerskabet Dansk Firma Børs.
Målet med samarbejdet er, at vi sammen kan tilbyde en landsdækkende kvalificeret og seriøs hjælp til virksomheder, der vil sælge, salgsmodne eller købe en virksomhed.

© 2006-2021 danskfirmabors.dk All rights reserved.

Designet af digitalbranding.dk