Udskriv

Hvad er min virksomhed værd?

Værdiansættelsen af en virksomhed er fremfor alt baseret på det overskud, som en ny ejer kan forvente at tage ud af virksomheden fremover. Men flere andre faktorer har betydning for, hvor meget din virksomhed er værd.

 

I vores værdiansættelse af virksomhed indgår:

Vi anbefaler, at en prisvurdering alene baseret på virksomhedens regnskaber aldrig står alene. Den såkaldte DCF-metode (Discounted Cash Flow) kan være et vigtigt prisvurderingsredskab, men bør ikke stå alene i værdiansættelsen af en virksomhed. I fastsættelsen af udbudspris indgår flere metoder, faktorer og overvejelser.   

 

Personligt møde

En værdiansættelse af din virksomhed tager altid udgangspunkt i et gratis personligt møde, hvor vi sammen gennemgår de relevante spørgsmål om din virksomhed. Ved mødet kan du udlevere det nødvendige materiale omkring din virksomhed, og ejerskifterådgiveren fra Dansk Firma Børs kan samtidig få et indtryk af virksomheden, dens kultur og situation.

Få din virksomhed vurderet af erfarne rådgivere fra Dansk Firma Børs. Prisvurderings-honorar fra kr. 6.000 ekskl. moms.